Jämför Kapitalförsäkringar

15 kapitalförsäkringar hittades

Företag Namn Minimiinsättning Årsavgift Uttagsavgift Minimicourtage Courtage
Start Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 0 kr Courtage Fast
Traditionell Minimiinsättning 6 000 kr Årsavgift 1 kr Uttagsavgift 5 kr Minimicourtage kr Courtage Fast
Fast pris Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 99 kr Courtage Fast
Fast Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 99 kr Courtage Fast
Kom igång Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 0 kr Courtage Fast
Framtidskapital Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 1 kr Courtage 0,06%
Mellan Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 69 kr Courtage 0,069%
Medium Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 69 kr Courtage 0,069%
Kapitalförsäkring Minimiinsättning 50 000 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 99 kr Courtage 0,09%
Depå Minimiinsättning 500 000 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 99 kr Courtage 0,09%
Fond Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 0,09 kr Courtage 0,09%
Liten Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 39 kr Courtage 0,15%
Small Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 39 kr Courtage 0,15%
Mini Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 1 kr Courtage 0,25%
Mini Minimiinsättning 0 kr Årsavgift 0 kr Uttagsavgift 0 kr Minimicourtage 1 kr Courtage 0,25%
Visa fler

Så väljer du rätt kapitalförsäkring

Ett bra första steg för att hitta den bästa kapitalförsäkringen för dig är att jämföra företagens courtageavgifter. Courtaget är det du betalar i avgift till företaget när du köper nya värdepapper. Planerar du att vara aktiv i ditt sparande är det därför bra med en låg courtageavgift.

Det är även en god idé att titta på minimiinsättningen, eftersom den avgör hur stort ditt sparande behöver vara för att använda kapitalförsäkringen. Slutligen bör du även jämföra bindningstiden på kapitalförsäkringen. Vill du ta ut pengarna innan bindningstiden har gått ut får du ofta betala en avgift.

Courtageavgifter och minimiinsättning kan avgöra valet av kapitalförsäkring

Det finns många likheter mellan olika kapitalförsäkringar. Två saker som vanligtvis skiljer sig åt är dock courtageavgiften och om det finns ett krav på minsta insättning.

Courtageavgiften avgör hur mycket du betalar till företaget när du handlar med värdepapper. Att välja en låg courtageavgift faller sig därför naturligt, särskilt om du planerar att aktivt köpa och sälja värdepapper i kapitalförsäkringen.

Minimiinsättningen är det lägsta beloppet som du kan sätta in på din kapitalförsäkring. För den som vill ha ett mindre sparande är det inte alltid möjligt att använda en viss kapitalförsäkring. Har företaget exempelvis en minsta insättning på 50 000 kronor måste ditt sparande vara lika stort eller större än det beloppet för att du ska ha möjlighet att spara i kapitalförsäkringen.

Välj kapitalförsäkring med kort bindningstid om du snabbt vill få tillgång till pengarna

Kapitalförsäkringar kommer med olika bindningstider som varierar mellan en månad och femton år. Välj en kort bindningstid om du inte vill ha pengarna låsta. Om du har en bindningstid och vill ha tillgång till pengarna kan du göra en förtida utbetalning, även kallat ett återköp. För detta får du ofta betala en avgift. Hur mycket det kostar varierar mellan olika försäkringar och det beror även på hur länge du haft din försäkring.

I vissa försäkringar kan du göra återköp redan första året men oftast måste du vänta två år innan du kan göra ett återköp. Om du kan ta ut hela sparbeloppet eller bara delar varierar även det mellan försäkringar.

När bindningstiden är slut kan du välja mellan att få utbetalningen i form av ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en längre period.

Kapitalförsäkringen kan minska dina skattekostnader

Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att minska dina skattekostnader jämfört med om du sparat i exempelvis en traditionell aktie- och fonddepå där du skattar 30 procent på vinsten. I en kapitalförsäkring betalar du istället en avkastningsskatt som är betydligt lägre.

Avkastningsskatten består av kapitalförsäkringens totala värde plus insättningar du gör under året. Insättningar som görs under andra halvan av året tas dock bara upp till 50 procent. Detta multipliceras sedan med statslåneräntan från sista november föregående år plus 1 procentenhet, vilket utgör schablonintäkten. Schablonintäkten får dock aldrig understiga 1,25 procent av kapitalunderlaget. Beloppet man får fram beskattas sedan med 30 procent.

Tänk på! Eftersom schablonintäkten baseras på statslåneräntan ändras den från år till år.

År 2018 är schablonintäkten 1,49 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att du förväntas ha tjänat 1,49 procent på din kapitalförsäkring. Har du tjänat mer än så kan du därmed minska dina skatteutgifter med en kapitalförsäkring jämfört med en traditionell depå.

Frågor och svar om kapitalförsäkringarSpartips inom kapitalförsäkringar

Visa fler spartips