Vad är sparkonto?

Ett sparkonto är ett slags bankkonto (utan betalkort) men med fördelen att du får ränta på dina sparpengar. När du jämför sparkonton är det framför allt sparräntan du ska fokusera på eftersom det är den som avgör hur stor avkastning du kommer få på det du sparar.

Tips! Du i hittar i regel högre sparräntor hos de mindre nischbankerna än hos storbankerna.

Det finns två typer av sparkonto: fasträntekonto (med bindningstid) och sparkonto med rörlig sparränta. Här nedanför kan du läsa mer om hur de olika typerna fungerar.

Fasträntekonto

Fasträntekonton ger i regel högre ränta än sparkonton med rörlig sparränta, men då låser du också in pengarna under en viss tid. Ett fasträntekonto har med andra ord bindningstid. Det kan å andra sidan vara en fördel eftersom det automatiskt blir lättare att hålla sig från att ta ut pengarna tidigare än planerat.

Pengarna är bundna under hela bindningstiden, som kan ligga på mellan tre månader och fem år. I vissa fall har du möjlighet att ta ut pengarna i förtid. Det får du dock i regel betala för, annars uteblir räntan. Hos en del banker och finansbolag går det inte att ta ut pengarna i förtid, medan du hos andra har fria uttag trots att sparkontot är bundet. Det senare är dock ovanligt.

Sparkonto med rörlig sparränta

Sparkonton med rörlig sparränta har ingen bindningstid, vilket innebär att räntan du får varierar beroende på det allmänna ränteläget. Om Riksbanken höjer styrräntan kommer du se att även sparräntan på ditt konto går upp. Men det gäller ju även i motsatt riktning om styrräntan sänks.

Den största fördelen med den här typen av sparkonto är att du kan disponera dina pengar helt fritt, och ta ut delar av eller hela beloppet när du vill. Som vi nämnde tidigare brukar fasträntekonton ge högre räntor, men det finns även konton av den här typen som ger relativt höga räntor

Vem har rätt att öppna ett sparkonto?

Så länge banken kan kontrollera din identitet och inte har särskilda skäl för att neka dig har du rätt att öppna ett sparkonto. Med särskilda skäl menar vi till exempel om det finns misstankar om penningtvätt eller om du tidigare har varit ohederlig mot din bank. En betalningsanmärkning ska inte heller utgöra några hinder, enligt allmänna råd från Finansinspektionen.

Du har till och med rätt att öppna ett sparkonto även om du saknar svenskt personnummer eller svensk adress. 

Omfattas sparkonton av insättningsgarantin?

Alla finansbolag erbjuder inte sparkonton som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Om det är något du prioriterar bör du alltså dubbelkolla vad som gäller hos de banker eller finansbolag du är intresserad av. Vill du kunna känna dig trygg med ditt sparande är sparkonto med insättningsgaranti att föredra.

Tänk på! Även om du ofta kan få högre sparräntor hos aktörerna som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti, är det ofta tryggare att spara i ett konto som omfattas av garantin.

Med statlig insättningsgaranti menas att staten helt enkelt garanterar dina pengar om din bank eller finansbolaget skulle gå i konkurs. Den statliga insättningsgarantin gäller belopp på upp till 1 050 000 kronor per person och institut. 

Så väljer du rätt sparkonto

Du ska öppna ett sparkonto hos en bank eller finansbolag som kan erbjuda dig den mest förmånliga sparräntan och de bästa villkoren just för dig. Och för att kunna välja rätt måste du jämföra erbjudanden från flera olika aktörer, till exempel med hjälp av tabellen här ovanför.

Det finns några frågor som är extra viktiga att ställa sig för att kunna välja det bästa kontot för sina sparpengar. Vilka det är kan du läsa mer om här nedanför.

Vilket slags sparkonto passar mig bäst?

Det första du måste göra är att bestämma dig för om du vill öppna ett fasträntekonto eller konto med rörlig sparränta. Det ena är inte bättre än det andra utan det handlar helt enkelt om dina egna behov och önskemål. Du kan läsa mer om respektive kontotyp lite längre upp på sidan

Omfattas sparkontot av insättningsgarantin?

Om du vill ha extra trygghet för ditt sparande i form av statlig insättningsgaranti bör du kolla upp vilka banker och finansbolag som erbjuder det. Sedan kan du jämföra övriga villkor och sparräntor. I tabellen högst upp på sidan ser du vilka aktörer som erbjuder sparkonton med insättningsgaranti, och vilka som inte gör det.

Hur mycket eller lite pengar kan jag sätta in?

Banker och finansbolag har ofta både en max- och minimigräns för hur mycket pengar du kan sätta in på ditt sparkonto. Men dessa gränser varierar rätt rejält mellan olika aktörer, så välj konto utifrån hur mycket du har tänkt att spara.

Hos vilken bank får jag störst avkastning?

Du vill ha ett sparkonto med hög sparränta eftersom det innebär större avkastning för dig. Men kom ihåg att sparkontot med den absolut högsta sparräntan inte behöver vara bäst för just dig. Sparkontot kanske inte omfattas av insättningsgarantin? Eller så kan det finnas vissa inskränkningar i möjligheterna att ta ut pengarna i förtid.

Räntan är viktig, men det finns andra faktorer som är minst lika viktiga att ta hänsyn till för att du ska bli nöjd med ditt val.

Gäller den högsta räntan oavsett insättningsbelopp?

Sparräntan som bankerna skyltar med är alltid den högsta möjliga, men i vissa fall gäller den bara för insättningar över ett visst belopp. Dubbelkolla vad som gäller hos aktörerna du är intresserad av. Skillnaden mellan den högsta och lägsta räntan kan nämligen vara rätt stor.

Har sparkontot fria uttag?

Har du ett sparkonto med fria uttag behöver du varken betala något för att kunna ta ut pengar eller föranmäla dina uttag, och det finns inget begränsat antal uttag att förhålla sig till. Ytterligare en fördel med fria uttag är att räntan inte påverkas. Låter det som att detta är något för dig bör du kolla upp vad som gäller hos bankerna och finansbolagen som intresserar dig. 

I tabellen högst upp ser du vilka aktörer som erbjuder sparkonton med fria uttag.

Vad gäller för utbetalning av räntan?

Vissa banker och finansbolag återinvesterar ränteinkomsterna på ditt sparkonto. Det är en klar fördel om du har som mål att få dina pengar att växa så snabbt som möjligt. Andra betalar ut räntan direkt till det lönekontot du angett, men det är alltså inte det bästa alternativet ur tillväxtsynpunkt.

Vilket sparkonto är bäst?

Vilket sparkonto som är bäst just för dig är svårt för oss att säga utan att veta vilka preferenser du har, till exempel gällande bindningstid, räntor och insättningsgaranti. Du kan exempelvis ofta få högsta möjliga sparränta på fasträntekonton utan insättningsgaranti, men om det senare är ett av dina krav spelar det ju ingen roll att räntan är hög.

För att hitta det bästa just för dig måste du jämföra flera olika erbjudanden utifrån dina egna behov och önskemål. Och det gör du enkelt med hjälp av tabellen högst upp på sidan.

Vilket sparkonto har högst sparränta?

Vilken bank som har den bästa sparräntan varierar beroende på hur mycket du ska spara, vilken typ av sparkonto du vill ha och om du ska ha rörlig eller bunden ränta. I regel är det så att ju längre tid du binder dina pengar, och ju större sparbeloppet är, desto högre är räntesatsen. Man kan se räntan som en slags ersättning för att du ”lånar” ut dina pengar till banken. Lånar du ut ett större belopp över en längre tid får du därför också mer i ersättning. Det är därför som fasträntekonton nästan alltid ger högre räntesatser än sparkonton med rörlig sparränta.

Men i tabellen högst upp på sidan jämför du både snabbt och enkelt de aktuella räntorna hos många olika banker och finansbolag. Således kan du avgöra hos vilken aktör du skulle få störst avkastning på ditt sparande.

Sammanfattning

På den här sidan har vi bland annat berättat om vilka slags sparkonton du kan välja mellan, vad du bör tänka på för att hitta det bästa sparandet just för dig och hur insättningsgarantin fungerar.

Som du säkert har förstått vid det här laget finns det en hel del att fundera på innan du öppnar ett sparkonto. Men med en tydlig och genomtänkt plan för ditt sparande har du större chans att få se pengarna växa i den takt du önskar. Vi hoppas att våra tips kommer bidra till ett tryggt och smart sparande.

Lycka till!

Vanliga frågor om sparkonto

Hur beskattas ett sparkonto?

Oavsett vilket sparkonto du väljer måste du betala 30 procent i skatt på räntan. Beloppet dras automatiskt från din ränta och du behöver inte själv göra någon inbetalning. Din bank rapporterar in skatten till Skatteverket. 

Vad innebär sparränta?

Sparräntan är avkastningen du får på dina sparade pengar. Du kan se räntan som en slags ersättning för att du ”lånar” ut pengar till banken eller finansbolaget.

Vilka risker finns det med ett sparkonto?

Generellt sett finns det väldigt låga risker med ett sparkonto. Särskilt om kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Men något som kan ställa till det är inflation, och ger ditt sparkonto sämre avkastning än inflationen  riskerar du att förlora pengar på sikt. Tack vare räntan kommer mängden pengar förvisso att öka, men din köpkraft kommer bli svagare.

Hur vet jag om sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin?

Du ser vilka sparkonton som omfattas av den statliga insättningsgarantin i tabellen högst upp på sidan. Men informationen bör även framgå tydligt på bankens eller finansbolagets egen hemsida.

Gäller insättningsgarantin utomlands?

Ja, eftersom insättningsgarantin baseras på ett EU-direktiv gäller insättningsgarantin även på banker i länder inom EU.

Är det gratis att öppna sparkonto?

Ja, det är gratis att öppna ett sparkonto.

Kan jag öppna ett sparkonto om jag har skyddad identitet?

Ja, du har rätt att öppna ett sparkonto även om du har skyddad identitet. Men förutsättningen är att banken kan kontrollera din identitet, så går inte det kan du inte heller öppna ett konto.