Vad är en kapitalförsäkring?

Man skulle kunna säga att en kapitalförsäkring är en slags förvaringsplats för sparprodukter som aktier och fonder. En aktie- och fonddepå eller ett ISK-konto (investeringssparkonto) är andra slags ”förvaringsplatser” för sparande och värdepapper, men en kapitalförsäkring har vissa goda egenskaper som de andra alternativen saknar.

Med en kapitalförsäkring kan du till exempel spara till ditt barn och redan i förväg bestämma en tidpunkt för utbetalningen genom att ange barnet som förmånstagare. Den här formen av försäkring passar även bra för dig som har sparade pengar som du vill ska betalas ut med ett visst belopp varje månad under en längre period. Vill du hellre ta ut pengarna som en klumpsumma går det också bra.

Tänk på! Det kan vara bra att veta att med en kapitalförsäkring betalar du inte skatt på vinsterna när du säljer av dina investeringar. Du betalar i stället skatt på värdet av ditt sparande varje år.

Det finns tre olika typer av kapitalförsäkringar och dessa kan du läsa mer om här nedanför.

Fondförsäkring

Har du en fondförsäkring kan du vanligtvis välja fonder själv och i så fall även bestämma vilken risknivå du ska ha. Beloppet du investerat har ingen garanti, vilket innebär att du alltså inte vet om du kommer få tillbaka hela sparkapitalet. Värdet på försäkringen följer värdeutvecklingen på fonderna du har valt, och värdet på dina fondandelar kan både öka och minska.

Depåförsäkring

Här kan du själv placera dina pengar som du vill i aktier, fonder eller värdepapper. Det finns dock inga garantier för den här typen av sparande. Värdet på försäkringen går efter värdeutvecklingen för placeringarna du har valt.

Traditionell försäkring

Går du på det traditionella spåret är det försäkringsbolaget som placerar dina pengar i (räntebärande) värdepapper, fastigheter och aktier. Du får sedan någon form av garanti för sparandet. Vanligt är att du garanteras ett visst belopp när försäkringen ska betalas ut. Beloppet baseras dels på hur stor andel av dina inbetalningar som ligger till grund för beräkningen av garantin, och dels på den aktuella garantiräntan.

Lyckas ditt försäkringsbolag med kapitalförvaltningen, och utvecklingen gällande dödlighet, avkastningsskatt och driftkostnader blir mer gynnsam än vad försäkringsbolaget förväntat blir det ett överskott. Överskottet kallas även återbäring och delas ut till dig som försäkringstagare.

Hur fungerar en kapitalförsäkring?

Det finns vissa egenskaper som är typiska för en kapitalförsäkring och dessa har vi listat nedanför.

Med en kapitalförsäkring

 • Kan du sätta in och ta ut pengar, men inte flytta (varken in eller ut) värdepapper
 • Betalar du i vissa fall en avgift för att ta ut pengar innan bindningstiden löpt ut
 • Kan du sälja av tillgångar från din försäkring utan att det utlöser beskattning
 • Får du utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till vid en viss tidpunkt som du själv bestämmer, eller när du avlider
 • Kan du välja att ta ut dina pengar som löpande utbetalningar under en viss period eller som en klumpsumma
 • Behöver du inte betala skatt när försäkringen betalas ut
 • Får du vara beredd på en bindningstid på upp till 15 år

Värt att nämna är att både villkor och avgifter kan variera något beroende på vilket försäkringsbolag och kapitalförsäkring du väljer.

Vilka för- och nackdelar finns det med kapitalförsäkringar?

Som med så mycket annat här i livet finns det både för- och nackdelar även med kapitalförsäkringar. Här nedanför ser du några exempel.

Fördelar med kapitalförsäkringar

 • Du kan ange ditt barn som förmånstagare
 • Du behöver inte deklarera dina försäljningar
 • Det finns möjlighet att välja löpande månadsutbetalningar

Nackdelar med kapitalförsäkringar

 • Kan bli relativt dyrt
 • Omfattas inte av investerarskyddet (eftersom du inte äger dina tillgångar)
 • Ofta bundet under en viss tid

Är en kapitalförsäkring bättre än ett ISK?

Det ena är inte bättre än det andra, utan du ska helt enkelt välja alternativet som passar dig bäst. Kapitalförsäkringar och ISK fungerar båda två som förvaringsplatser, eller skal, som samlar dina aktier, fonder och värdepapper. Grundvillkoren är i princip samma för båda investeringstyperna, men det finns även vissa skillnader som kan vara bra att veta om. I tabellen nedanför ser du några exempel.

VillkorKapitalförsäkringISK
Tillkommer bindningstid?Ja, oftast.Nej.
Hur sker utbetalningarna?Månadsvis eller som engångsuttag.Endast engångsuttag.
Finns återbetalningsskydd?Ja, vid dödsfall betalas 101 % av försäkringens värde ut.Pengarna betalas ut till dödsboet eller enligt testamente.
Hur beskattas tillgångarna?Schablonskatt som dras direkt från kapitalförsäkringen.Schablonskatt som betalas på deklarationen.
Kan man flytta tillgångar?Nej, varken ut eller in.Ja. 
Hur är utbudet av sparprodukter?Varierar beroende på försäkringstyp och bolagets villkor.Varierar mellan olika företag. Vanligt är värdepappersfonder och aktier.
Äger man sina tillgångar?Nej.Ja.

Vilken kapitalförsäkring ska jag välja?

För att kunna välja den rätta kapitalförsäkringen just för dig måste du jämföra erbjudanden från flera olika försäkringsbolag. Men innan dess ska du bestämma dig för vilken slags kapitalförsäkring som passar dig bäst. Vill du själv kunna välja hur du ska placera dina pengar eller vill du lämna över ansvaret till försäkringsbolaget?

Tips! Välj en fondförsäkring om du vill kunna köpa och sälja aktier, fonder och värdepapper, och en depåförsäkring för att ha möjlighet att välja mellan flera olika värdepapper. En traditionell kapitalförsäkring passar dig som hellre vill att försäkringsbolaget förvaltar ditt kapital och sköter placeringarna av dina pengar.

När du har bestämt dig är det dags att jämföra försäkringsbolagens erbjudanden, och det gör du enkelt med hjälp av tabellen här ovanför. Det finns vissa faktorer som du ska tänka på lite extra, och här nedanför berättar vi mer om dem.

Titta på det här när du jämför kapitalförsäkringar

 • Försäkringsbolagets grundavgifter (som årsavgift, riskavgift och premieavgift).
 • Lägsta och högsta sparbelopp.
 • Särskilda avgifter och villkor för försäkringstypen du valt.
 • Vilka fonder som ingår och vad de kostar per år (gäller fond- och depåförsäkring).
 • Försäkringsbolagets historiska avkastning.
 • Om återbetalningsskydd ingår eller kan väljas till.
 • Om det finns möjlighet att ta ut pengarna i förtid och vilka avgifter som i så fall gäller.
 • Vilka utbetalningsmöjligheter som finns.

Vilken kapitalförsäkring är bäst?

Den bästa kapitalförsäkringen för dig är alternativet som matchar bäst med dina behov och önskemål. Om du jämför försäkringsbolagen och deras erbjudanden utifrån de faktorer vi berättar om här ovanför bör du ganska snabb se vilken kapitalförsäkring som bäst uppfyller dina krav.

Men två aktörer som enligt oss kan erbjuda mest på flest plan är Avanza Bank och Nordnet. De har båda ett stort utbud av produkter, lågt courtage (avgift som du betalar när du handlar med aktier) och saknar onödiga avgifter på sina kapitalförsäkringar. Pluspoäng får de även för användarvänliga hemsidor och appar med många värdefulla verktyg som kan hjälpa dig med ditt sparande.

Avanzas kapitalförsäkring
 • Lågt courtage
 • Inga onödiga avgifter
 • Användarvänlig hemsida

Vilken kapitalförsäkring är billigast?

I dagsläget är det Avanza Bank och Nordnet som erbjuder de billigaste kapitalförsäkringarna, men det behöver ju inte betyda att någon av dessa är det absolut bästa valet just för dig. Det är fler delar än priset som spelar in när du ska välja kapitalförsäkring. Säkerställ därför att även övriga villkor passar dig och dina behov.

Vilka avgifter gäller för en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan ha flera olika avgifter, men de vanligaste är en fast årsavgift och en procentuell årsavgift på ditt kapital. Det tillkommer även en avgift för återbetalningsskydd, en så kallad riskavgift, på alla kapitalförsäkringar. Ju äldre du är, desto högre blir riskavgiften.

För vissa kapitalförsäkringar får du betala en avgift om du vill ta ut pengarna från försäkringen innan bindningstiden har löpt ut, och ibland får du även betala en procentuell avgift på de insättningar du gör. Du ska även tänka på att det tillkommer vissa avgifter för de sparprodukter som ”förvaras” i din kapitalförsäkring. Spar du i fonder får du oftast betala en avgift till fondbolaget, och spar du i aktier eller andra värdepapper tillkommer köp- och säljavgifter (courtage).

Om avgifter tas ut både för själva försäkringen och för sparprodukterna kan de sammanlagda kostnaderna med andra ord bli rätt höga, så var noga med att ta reda på vilka avgifter som gäller just för den kapitalförsäkring du är intresserad av.

Sammanfattning

På den här sidan har vi gått igenom hur en kapitalförsäkring fungerar, vilka för- respektive nackdelar som finns med den här investeringstypen och vad du ska tänka på för att välja rätt försäkring just för dig.

Det kan säkert kännas som att det finns mycket att hålla reda på, vi vet. Men ju mer du läser på om dina alternativ gällande sparande och framtida investeringar, desto större chans har du att göra smarta och lönsamma val.

Vanliga frågor om kapitalförsäkringar

Ska jag välja kapitalförsäkring eller ett ISK?

Du ska välja den investeringstyp som passar dig och ditt sparande bäst. Det ena är inte bättre än det andra, utan det är helt enkelt dina behov som avgör. Läs om vilka skillnader som finns mellan kapitalförsäkringar och ISK längre upp på sidan.

Vilka slags kapitalförsäkringar kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell kapitalförsäkring.

Hur öppnar man en kapitalförsäkring?

Du kan i regel öppna en kapitalförsäkring direkt på försäkringsbolagets hemsida genom att logga in med Mobilt BankID. Där kan du till exempel ange vilken slags kapitalförsäkring du vill ha och hur mycket du vill spara.

Är kapitalförsäkringar dyra?

Avgifterna kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag och kapitalförsäkringstyper. Men om relativt höga avgifter tas ut både för själva försäkringen och för dina sparprodukter så kan det bli rätt dyrt i slutändan.

Hur beskattas kapitalförsäkringar?

En schablonskatt dras direkt på kapitalförsäkringen.

Är det jag som äger aktierna i min kapitalförsäkring?

Nej, det är försäkringsbolaget som äger aktier och värdepapper i en kapitalförsäkring.

Kan man öppna en kapitalförsäkring med sitt barn som förmånstagare?

Ja, det går bra att öppna en kapitalförsäkring och ange ditt barn som förmånstagare.