Vad är ett ISK-konto?

ISK är en förkortning för investeringssparkonto. Ett ISK är ett slags konto där du kan spara i olika värdepapper som aktier och fonder.

Det som utmärker ett ISK jämfört med andra sparformer är att det schablonbeskattas. Det innebär att du inte betalar skatt på den vinst du gör när du säljer aktier eller när du får aktieutdelning. I stället betalar du skatt på en uppskattning av värdet på dina värdepapper.

Det belopp som du ska betala skatt för är förifyllt i deklarationen. Du behöver alltså inte själv deklarera den vinst eller förlust du gör när du till exempel säljer aktier. Det är just den enkelheten med ISK som har gjort det till en så populär sparform.

Fördelar och nackdelar med ett ISK

Det finns både fördelar och nackdelar med ISK-konto. Den största fördelen är enkelheten. Eftersom ISK schablonbeskattas behöver du inte själv deklarera något. Skatten är dessutom väldigt låg.

Faktum är att ett ISK är en väldigt billig sparform överlag. Oftast är det helt gratis att öppna ett konto. Men beroende på vilken typ av sparande du vill ha på kontot kan du få behöva betala andra avgifter. Det måste du dock alltid göra när du sparar i värdepapper, oavsett vilken sparform du väljer.

Men det finns också nackdelar med ISK. En nackdel är att du måste betala schablonskatten även om du har gått med förlust under året. Sparar du i en aktie- eller fonddepå kan du göra avdrag på skatten om du har sålt fonder eller aktier med förlust. Det kan du inte göra med ett ISK.

Här nedanför får du en snabb genomgång av fördelarna och nackdelarna med ett ISK.

Fördelar

 • Du behöver inte deklarera själv
 • Schablonskatten är låg
 • Du behöver inte betala skatt på vinsten

Nackdelar

 • Du måste betala skatt även vid värdeminskning
 • Du kan inte göra avdrag på skatten vid förlust
 • Sämre sparform för räntefonder

Hur fungerar skatten på ett ISK-konto?

Schablonskatten är en av de stora fördelarna med ISK. Skatten som du ska betala är 30 procent av schablonintäkten. Schablonintäkten är alltid förifylld på din deklaration, så egentligen behöver du inte ha koll på hur den räknas ut. Men för dig som är nyfiken förklarar vi hur det fungerar här nedanför.

Så räknas schablonintäkten ut

För att ta reda på din schablonintäkt följer du stegen nedan.

1. Räkna ut vad ditt kapitalunderlag är

Den skatt du ska betala utgår ifrån det så kallade kapitalunderlaget. För att räkna ut kapitalunderlaget adderar du tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal och summan av alla insättningar du har gjort under året. Sedan delar du beloppet på fyra.

Det enklaste sättet att ta reda på värdet av kontots tillgångar för varje kvartal är att titta på dina månadsbesked. Du ska då titta på månadsbeskeden för december föregående år, mars, juni och september. De insättningar du har gjort ser du i ditt årsbesked från banken.

Exempel på uträkning av ett kapitalunderlag för år 2021:

 • Värde kvartal 1 (1 januari): 20 000 kronor
 • Värde kvartal 2 (1 april): 23 000 kronor
 • Värde kvartal 3 (1 juli): 31 000 kronor
 • Värde kvartal 4 (1 oktober): 40 000 kronor
 • Insättningar under året: 24 000 kronor
 • Summan av värde och insättningar: 138 000 kronor

Kapitalunderlaget blir alltså 138 000 kronor.

2. Ta reda på procentsatsen för det relevanta året

Det andra som du behöver veta för att kunna räkna ut din schablonskatt är vilken procentsats som gäller för det relevanta året. Det relevanta året är alltså det år som du ska deklarera för. Om du gör deklarationen år 2022 är det ju föregående år du deklarerar för, alltså år 2021. 

Procentsatsen är vad statslåneräntan var den 30 november föregående år plus 1 procentenhet. Dock kan procentsatsen aldrig bli lägre än 1,25 procent.

År 2021 var statslåneräntan 0,23 procent den 30 november. Lägger man till en procentsats till det blir det 1,23 procent. Men eftersom detta hamnar under taket så höjs procentsatsen till 1,25 procent.

Procentsatsen för år 2022 är alltså 1,25 procent.

3. Räkna ut schablonintäkten

Nu vet du vad kapitalunderlaget och procentsatsen är. Nu multiplicerar du bara kapitalunderlaget med aktuell procentsats för att räkna ut vad schablonintäkten är. I det exempel som vi har angivit blir det 138 000 kronor plus 1,25 procent, vilket är 1 725 kronor. Det är denna summa som kommer vara förifylld på deklarationen.

Skatten som ska betalas är alltså 30 procent av 1 725 kronor, vilket är 517,5 kronor.

När betalar jag skatten för ISK-kontot?

Du betalar skatten för ISK-kontot i samband med att du deklarerar. Du betalar alltså skatt för ett helt år i taget, och du betalar alltid för föregående år. När du deklarerar år 2023 betalar du skatt för ditt ISK-innehav år 2022.

Så väljer du rätt ISK för dig

Det finns många aktörer som erbjuder ISK-konton, och det kan vara svårt att veta vilken man ska välja. Det som är viktigast att titta på när du väljer ISK är avgifterna och vilka slags värdepapper de erbjuder. Du vill ha ett konto med så låga avgifter som möjligt som erbjuder de värdepapper du vill spara i.

Här nedanför förklarar vi mer ingående vad du ska ha i åtanke när du väljer ISK.

Att tänka på när du jämför ISK-konton

 • Välj ett konto med låga avgifter. De avgifter du behöver betala är förvaltningsavgift för fonder och courtageavgift när du köper och säljer aktier. Själva ISK-kontot är alltid gratis. I tabellen högst upp på sidan kan du enkelt se avgifterna för fonder och aktier.
 • Se till att kontot har de värdepapper du vill handla med. Vill du handla med aktier, fonder eller både och? Oavsett så behöver du se till att de värdepapper du vill handla finns tillgängliga. Vissa aktörer inriktar sig särskilt på fonder, och då går det inte att handla med aktier hos dem.
 • Vill du spara i fonder – välj ett konto med stort fondutbud. Planerar du att spara i fonder är det bra med så stort fondutbud som möjligt.

Alla dessa faktorer jämför du enkelt i tabellen högst upp på sidan.

Vilket är det bästa ISK-kontot?

Vi skulle säga att Avanza och Nordnet är de bästa valen om man öppna ett ISK-konto. Båda har låga avgifter och stort utbud av fonder. Båda erbjuder också sparande i aktier.

Deras ISK är perfekt för dig som är nybörjare, eftersom du kan spara helt utan avgifter upp till en viss gräns. Hos Avanza kan du spara avgiftsfritt upp till 50 000 kronor, och hos Nordnet ligger gränsen på 80 000 kronor.

De båda har också många guider och artiklar där du kan lära dig grunderna i att investera i aktier och fonder.

Hur tar jag ut pengar från ISK?

Exakt hur du tar ut pengar från ditt ISK beror lite på hos vilken bank du har kontot. Det beror också på om du vill ta ut investerade pengar eller om du vill ta ut pengar som du inte har handlat med än.

Vill du ta ut oplacerade pengar kan du göra det när som helst, och då får du också pengarna direkt till ditt konto. Leta efter ett alternativ om att överföra eller ta ut pengar.

Om du vill ta ut pengar som du har placerat måste du först sälja aktierna eller fonderna. Exakt hur lång tid det tar beror lite på, men oftast tar det 1–2 arbetsdagar. Pengarna från försäljningen hamnar bland de oplacerade pengarna på ISK-kontot, så efter det måste du föra över dem till ditt vanliga bankkonto.

Är ett ISK-konto bra eller dåligt?

Ett ISK är ett bra alternativ för de allra flesta. Det gäller särskilt när räntan är låg och börsen går uppåt. Om räntan höjs och börsen går ner är ISK inte längre lika fördelaktigt, åtminstone inte rent skattemässigt. Men det behöver inte betyda att du måste flytta dina värdepapper till en aktie- eller fonddepå så fort avkastningen sjunker. Om du sparar långsiktigt i aktier och fonder i ett ISK behöver några få sämre år inte vara dåligt i längden.

För vissa syften kan andra sparformer vara bättre, vilket vi skriver mer om här nedanför.

Kapitalförsäkring eller ISK – vad är bäst?

Vad som är bäst av kapitalförsäkring eller ISK beror egentligen på vad du har för syfte med investeringarna. Båda sparformerna har olika syften och är bra för olika saker. Därför kan det till och med vara en idé att ha båda sparformerna.

Här nedanför går vi igenom några viktiga saker som skiljer en kapitalförsäkring från ett ISK, så att du kan avgöra vilken sparform som passar dig bäst.

Det här utmärker en kapitalförsäkring

 • Investerarskydd och insättningsgaranti gäller inte för kapitalförsäkringar.
 • Försäkringsbolaget ansöker om att få tillbaka källskatt för utdelning av utländska aktier. Äger du utländska aktier är det därför oftast bättre att ha dem i en kapitalförsäkring än ett ISK.
 • Eftersom kapitalförsäkring är en slags försäkring måste du betala en riskavgift. Den brukar dock vara mycket låg. Däremot kan det finnas premieavgifter och årsavgifter som kan vara högre.
 • Du kan välja hur pengarna från kapitalförsäkringen betalas ut. Du kan till exempel välja att få utbetalning månadsvis under fem, tio eller tjugo år. Därför kan det fungera bra som pensionssparande.
 • Du kan bestämma vem som får tillgångarna i försäkringen om du dör. Därför är kapitalförsäkring ett bra alternativ om du vill spara till exempelvis ditt barn. Rent skatterättsligt fungerar kapitalförsäkringen som en livförsäkring.

ISK eller aktie- och fondkonto – vad är bäst?

Generellt skulle vi rekommendera ett ISK om du är nybörjare eller småsparare. Åtminstone när statslåneräntan är så låg som den är i dag. Statslåneräntan påverkar ju schablonintäkten, som skatten för ISK-kontot baseras på.

Så länge din portfölj presterar bättre än statslåneräntan är ett ISK mer gynnsamt än en aktiedepå, åtminstone rent skattemässigt. Så om statslåneräntan är 1,25 procent och din portfölj har en avkastning på 3 procent gynnas du av att ha ett ISK.

Om du bara har värdepapper som ger låg avkastning är det bättre att spara i aktie- eller fonddepåer. Det gäller till exempel om du bara har räntefonder, som normalt har väldigt låg avkastning. 

Kan man ha utländska aktier i ett ISK?

Ja, du kan ha utländska aktier i ett ISK. Det som kan vara bra att tänka på är att du måste betala en så kallad källskatt om du får utdelning för de utländska aktierna. Det innebär att du behöver betala skatt i det land där aktien har sin skatterättsliga hemvist.

Källskatten dras direkt när du får utdelningen. Skattesatsen kan variera, men oftast är den 15 procent. Du kan få avräkning för källskatten, vilket innebär att du får tillbaka skatten när du deklarerar. Skatteverket räknar automatiskt ut om du ska få tillbaka källskatten, och i så fall hur mycket, så du behöver inte göra någonting själv.

Kan man ha flera ISK-konton?

Ja, det går bra att ha flera ISK-konton. Du kan både ha flera ISK på samma plattform, till exempel Avanza, och flera ISK i olika plattformar.

Anledningarna att ha flera ISK-konton är många. Du kanske vill dela upp kontona utifrån olika sparstrategier. Eller kanske vill du dela upp dem utifrån sparhorisont eller sparmål? Möjligheterna är oändliga!

En fördel med att ha ISK i både till exempel Avanza och Nordnet är att du kan utnyttja deras avgiftsfria bonusar. Sammanlagt kan du då spara upp till 130 000 kronor utan courtage- och fondavgifter.

Kan jag flytta aktier och fonder till ISK?

Ja, det går att flytta aktier och fonder till ett ISK. Det kan dock vara lite krångligt beroende på vilken typ av flytt du vill göra.

Att flytta värdepapper från ett ISK till ett ISK hos en annan bank är oftast inte så svårt. I det fallet behöver du inte heller betala någon skatt.

Vill du flytta värdepapper från en aktie- eller fonddepå till ett ISK måste du i princip sälja innehavet i depån och sedan köpa tillbaka aktierna eller fonderna i ett ISK. Eftersom du gör en försäljning måste du också betala vinstskatt.

Det bästa är därför att du hör av dig till den bank du vill flytta dina värdepapper till, så kan de hjälpa dig att flytta dem till ett ISK.

Sammanfattning

För många som ska börja investera i akter och fonder är ett ISK det absolut enklaste sättet att göra det på. I och med att själva kontot inte kostar något och man inte behöver deklarera när man säljer aktier blir tröskeln väldigt låg. Dessutom är skatten betydligt lägre jämfört med en aktie- eller fonddepå.

Vi hoppas att du med hjälp av våra tips hittar det bästa ISK-kontot för dig. Använd gärna vår tabell högst upp på sidan för att enkelt jämföra villkor mellan olika ISK.

Vanliga från om ISK

Kan jag flytta pengar mellan ISK-konton?

Ja, det går jättebra att flytta pengar mellan ISK. Det kostar ingenting och innebär ingen extra skatt.

Kan man öppna ett ISK-konto till barn?

Ja, det kan du göra. Du väljer själv om du vill öppna kontot i barnets namn eller i ditt eget namn. Är kontot i barnets namn får barnet tillgång till kontot på 18-årsdagen. Om du i stället har kontot i ditt eget namn är det ju du som bestämmer när barnet får tillgång till kontot.

Kan man pensionsspara i ISK?

Ja, du kan pensionsspara i ISK. Skillnaden med att spara i ett ISK jämfört med IPS (individuellt pensionssparande) eller privat pensionförsäkring är att du måste sköta uttagen själv. Det betalas inte automatiskt ut pengar till dig varje månad.

Kan man förlora alla pengar på ISK?

Ja, det finns en möjlighet att du förlorar alla pengar på ett ISK. När man sparar pengar i värdepapper finns det alltid en risk att förlora pengarna. Därför är det viktigt att du inte sparar pengar på ett ISK som du kommer behöva inom några år.

Vad händer med mitt ISK vid dödsfall?

Om du dör tillfaller ditt ISK dödsboet. Det innebär att det är dina bröstarvingar som ärver kontot. Det går att ändra vem som ärver ISK-kontot genom ett testamente. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, oavsett vad som står i testamentet.

Vad kostar det att ta ut pengar från ISK?

Det kostar ingenting att ta ut pengar från ett ISK. Du behöver inte betala några avgifter eller skatt för att ta ut pengar från kontot. Däremot kan du behöva betala courtageavgift om du säljer aktier.

När ska jag sälja ISK?

Det är egentligen omöjligt att säga när just du ska sälja aktier du har på ditt ISK. Men generellt tjänar man inte så mycket på att försöka ”tajma” marknaden, det vill säga sälja på toppen och köpa på botten. Det bästa är att låta pengarna ligga kvar långsiktigt och köpa aktier lite hela tiden, till exempel genom att månadsspara i aktier.

När ska man inte ha pengar på ISK?

Du ska inte ha pengar på ett ISK om du behöver dem inom 2–3 år. Du ska inte heller ha pengar på ett ISK om din ekonomi inte klarar att du förlorar dem pengarna. När man investerar pengar finns det alltid en risk att man inte får tillbaka dem.