Vad är en aktie- och fonddepå?

En aktie- och fonddepå är i princip som ett vanligt bankkonto, men med skillnaden att du på din depå samlar värdepapper som aktier och fonder. Du kan även ha pengar på en aktie- och fonddepå. Till skillnad från en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto betalar du inga fasta avgifter, utan endast så kallad courtage när du handlar med dina aktier. Skattesatsen ligger dock på 30 procent, vilket innebär att du får skatta rätt mycket på vinsten jämfört med en kapitalförsäkring eller ett ISK.

Tänk på! Med en aktie- och fonddepå betalar du även varje år en schablonskatt på fonderna du äger. Den skatten kallas kort och gott för fondskatt, och uppgår till 0,12 procent av fondandelarnas värde vid årsskiftet.

Men en fördel med aktie- och fonddepåer är att du har möjlighet att kvitta förlusterna på dina aktier och fonder mot vinsterna,och på så vis slippa allt för höga skattekostnader.

Aktie- och fonddepåer omfattas av insättningsgaranti

Aktie och fonddepåer omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att om banken eller finansbolaget går i konkurs träder garantin in och ersätter icke investerade pengar på din aktie- och fonddepå upp till ett värde av 1 050 000 kronor.

Fördelar

 • Minst en fördel ska läggas till

Nackdelar

 • Minst en nackdel ska läggas till

Dina investerade pengar ska också vara skyddade, eftersom banker och nätmäklare är skyldiga att separera dina värdepapper sina egna tillgångar. Dina tillgångar får med andra ord aldrig blandas ihop med bankens. Går banken i konkurs har du rätt att ta ut och flytta dina värdepapper till en annan bank.

Investerarskyddet ger ytterligare en säkerhet. Skyddet ersätter värdepapper på upp till 250 000 kronor, och träder i kraft till exempel om banken försätts i konkurs och det inte går att avgöra vem som ägde värdepappret.

Vilka för- och nackdelar finns det med aktie- och fonddepåer?

Det finns både för- och nackdelar med aktie- och fonddepåer, och här nedanför har vi listat några exempel. 

Fördelar med en aktie- och fonddepå

 • Du betalar inga fasta avgifter, utan ”bara” courtage och fondskatt.
 • Den omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet.
 • Du kan kvitta dina förluster mot vinsterna.
 • Du äger dina aktier.

Nackdelar med en aktie- och fonddepå

 • Hög vinstskatt vid försäljning
 • Sällan lika lönsamt som en kapitalförsäkring eller ett ISK.

Är en aktie- och fonddepå bättre än ett ISK?

Vilket alternativ som är bäst just för dig beror på hur planerna för ditt sparande ser ut. Om du har tänkt spara i fonder under en längre period passar ett ISK bättre eftersom du betalar en relativt låg skatt på hela kapitalet per år. Med en aktie- och fonddepå måste du som sagt betala 30 procent skatt på dina vinster, och har du ett långsiktigt sparande i aktiefonder som kanske ger mellan 5 och 8 procent i avkastning är ett ISK därför ett betydligt mer lönsamt val.

Men om du väntar dig att få lägre avkastning än + 1,25 procent/år kan en aktie- och fonddepå däremot vara bättre än ett ISK.

Vilken aktie- och fonddepå ska jag välja?

För att kunna välja den rätta banken eller fondmäklaren att öppna en aktie- och fonddepå hos just för dig måste du ställa flera olika erbjudanden mot varandra. När du jämför erbjudanden ska du utgå ifrån dina egna behov och preferenser. Det finns några frågor som är extra viktiga att ställa sig för att kunna göra ett så bra val som möjligt, och här nedanför listar vi några exempel.

Ställ dig följande frågor när du jämför aktie- och fonddepåer

 • Vad ligger courtaget och minimicourtaget för att köpa aktier på?
 • Känns nätmäklarens hemsida eller app tillräckligt användarvänlig?
 • Vilka aktiemarknader, fonder och värdepapper kan jag handla på?
 • Finns det möjlighet att belåna sin fond- och aktiedepå?

Vilken aktie- och fonddepå är bäst?

Du ska öppna en aktie- och fonddepå hos en aktör som kan erbjuda dig de bästa courtageavgifterna och villkoren. Vi har alla olika behov och preferenser och du ska utgå ifrån dina egna när du jämför olika erbjudanden på marknaden.

Tips! Ta hjälp av jämförelsetabellen högst upp på sidan och ha våra tips i åtanke så kommer du inte ha några problem att hitta den bästa aktie- och fonddepån just för dig.

Du kan så klart även höra av dig till banken eller fondmäklaren du är intresserad av att öppna en depå hos för att få veta mer om vad de kan erbjuda dig som potentiell kund.

Vilken aktie- och fonddepå är billigast?

Du betalar inga fasta avgifter för din aktie- och fonddepå, utan bara courtage när du gör en aktieaffär. Så det är alltså courtageavgifterna du ska jämföra bland olika banker och nätmäklare för att hitta det billigaste alternativet. Men eftersom dessa avgifter varierar beroende på hur ditt handelsmönster ser ut går det det inte riktigt för oss att säga vilken bank eller nätmäklare som har det billigaste courtaget.

För att få så aktuella uppgifter som möjligt måste du med andra ord jämföra avgifterna när du väl är redo att öppna ett aktie- och fondkonto. Och då ska du utgå ifrån hur dina affärer brukar se ut, till exempel hur många affärer du gör per år, den genomsnittlig storleken på affärerna och även hur stort det totala värdet kommer vara på din depå.

Sammanfattning

På den här sidan har du fått lära dig lite mer om hur aktie- och fonddepåer fungerar och vad som kan vara  bra att tänka på innan du väljer en sådan här investeringsform. Som vi nämner högre upp i texten finns det både fördelar och nackdelar med aktie- och fonddepåer, och dessa är viktiga att känna till för att kunna göra ett så klokt val som möjligt.

Aktie- och fonddepåer passar inte alla eller för alla former av sparande, men för andra kan det mycket väl vara det mest lönsamma alternativet. Med hjälp av våra tips hoppas vi att du snabbt kommer kunna avgöra om en aktie- och fonddepå kan vara ett alternativ för just dig.

Vanliga frågor om aktie- och fonddepåer

Hur deklarerar man på aktie- och fonddepåer?

Med en aktie- och fonddepå deklarerar du för enskilda köp och försäljningar.

Omfattas en aktie- och fonddepå av insättningsgaranti och investerarskydd?

Ja, en aktie- och fonddepå omfattas både av insättningsgarantin och investerarskyddet.

Kan jag belåna värdepapper i en aktie- och fonddepå?

Ja, hos många banker och fondmäklare kan du ansöka om att få låna på dina värdepapper. Ditt innehav fungerar då som en säkerhet för lånet och värdepapprens belåningsvärde styr hur mycket du kan låna.

Var öppnar man en aktie- och fonddepå?

Du kan i regel öppna en aktie- och fonddepå på din internetbank eller på bankkontoret.

Kan företag öppna en aktie- och fonddepå?

Ja, både privatpersoner och företag kan öppna aktie- och fonddepåer.

Ska jag välja en aktie- och fonddepå eller ett ISK?

Du ska välja alternativet som passar dig och ditt sparande bäst. Planerar du till exempel ett långsiktigt fondsparande kommer det troligtvis bli mer lönsamt med ett investeringssparkonto. Men väntar du dig lägre avkastning än +1,25 procent kan en aktie- och fonddepå vara bättre.

Hur mycket skatt betalar man på fonder?

Fondskatten ligger på 0,12 procent av fonddelarnas värde vid årsskiftet.