Får man låna pengar utan inkomst?

Ja det går att få lån utan inkomst. Men det är betydligt svårare eftersom det kan innebära en större risk för långivaren att ha dig som kund. Långivare gör dock alltid en helhetsbedömning av din kreditvärdighet och dina återbetalningsmöjligheter, och tar utifrån det ett beslut om de ska bevilja dig lån eller ej.

De flesta långivare anser att fast jobb är den tryggaste inkomstkällan, men det finns vissa situationer som kan väga upp för att du saknar fast inkomst för tillfället

Du kan beviljas lån även utan inkomst om

  • Du har ett större sparkapital som kan täcka lånekostnaderna.
  • Din senast deklarerade inkomst inte når upp till långivarnas inkomstkrav.
  • Du till exempel jobbar som frilansare och har en oregelbunden/sporadisk inkomst.
  • Du inte får lön från en arbetsgivare, utan till exempel får ersättning från a-kassan eller tar ut pension.

Därför kan långivaren neka dig ett lån

Om du ansöker om lån utan inkomst och långivaren nekar din ansökan är det viktigt att komma ihåg att de inte bara gör det för sin egen vinnings skull. De har även dig som kund i åtanke, och får helt enkelt inte bevilja dig ett lån om du inte är kreditvärdig. Skulle du hamna i en situation där du inte kan betala tillbaka lånet kan de ekonomiska konsekvenserna bli både svåra och långvariga.

Så kan du förbättra dina chanser att få lån utan inkomst

Det finns saker du kan göra för att förbättra dina chanser att få låna pengar även om du inte har någon inkomst. Att kunna visa upp en tydlig återbetalningsplan för långivaren är A och O i det här fallet, men här nedanför ser du två andra faktorer som också kan öka chanserna.

Chanserna att få lån utan inkomst förbättras om du

  • Har en medsökande. Ansöker du om tillsammans med någon som har en inkomst kan det väga upp för att du inte har det. Din medsökande, även kallad medlåntagare, har samma skyldigheter och betalningsansvar som du har.
  • Får någon att ställa upp som borgensman. Om du kan få någon i din närhet att ställa upp som garant för att lånet kommer betalas tillbaka kan långivaren anse det vara mindre riskfyllt att ha dig som kund. Den så kallade borgensmannen förbinder sig att betala dina skulder, räntor, amorteringar och eventuellt andra kostnader om du själv inte kan göra det.

Vilken ränta kan jag få på lån utan inkomst?

När du jämför erbjudanden från olika långivare är det de effektiva räntorna på lån utan inkomst du ska fokusera på. Den effektiva räntan inkluderar inte bara själva räntekostnaden utan även till exempel uppläggnings- och aviavgifter, vilket ger dig en bra bild av vad du kan förvänta dig. Men det är långivarens individuella bedömning av din kreditvärdighet som avgör vilken ränta just du får.

När du lånar utan inkomst bör du dock vara beredd på att få en högre ränta än om du hade haft en inkomst. Många långivare tar nämligen ut en högre ränta för att kompensera för risken de tar genom att ha dig som kund.

Kan jag få lån utan fast inkomst?

Ja, du kan få lån utan fast inkomst. Precis som vi nämnde högre upp på sidan finns det omständigheter som kan ge långivaren nästan lika stor trygghet. Till exempel om du kan visa upp ett större sparkapital, inkomst från a-kassa eller pension eller om du har ett jobb som ger oregelbunden lön. 

Visste du? Vissa långivare kräver förvisso fast inkomst för att bevilja lån, men andra bedömer i stället din deklarerade inkomst. Det är helt enkelt alla inkomster som redovisats under ett beskattningsår. Där räknar man in lön från arbete, men även till exempel pension.

Men som vi också nämnde tidigare gör långivaren alltid en helhetsbedömning av din kreditvärdighet när du ansöker om lån. Fast inkomst är ingen garanti för att din ansökan godkänns. Du kan mycket väl beviljas ett lån utan fast inkomst så länge som din kreditvärdighet är god, medan du förmodligen inte får ett lån om situationen är den motsatta.

Är det dåligt att ta lån utan inkomst?

Att ta ett lån utan inkomst är inte dåligt i sig, utan det beror helt på hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt. Du måste vara hundra procent säker på att du kommer kunna betala tillbaka pengarna du lånar. Finns det några som helst tveksamheter bör du avstå till dess att dina ekonomiska förutsättningar har förbättrats.

Hur gör jag om jag saknar inkomst och inte får lån?

Hela den här sidan handlar ju om hur du som saknar inkomst kan få lån. Vi vill dock understryka att vi aldrig rekommenderar någon som inte har någon ekonomisk trygghet alls att ansöka om lån. Konsekvenserna av att inte kunna betala tillbaka lånade pengar kan som sagt bli långvariga och förvärra en redan tuff ekonomisk situation.

I stället för att ta på dig ett lån och kostnaderna som tillkommer kan du först och främst försöka få statligt stöd som du ansöker om via din kommun. Via kommunen kan du även få råd och vägledning för att förbättra dina ekonomiska förutsättningar.

Vanliga frågor om att låna pengar utan inkomst

Kan studenter utan inkomst få lån?

För att du som student utan inkomst ska få lån kräver de flesta långivare att du har någon form av deltidsjobb på sidan av dina studier. Men precis som vanligt tar de ett beslut utifrån en helhetsbedömning av din kreditvärdighet och dina återbetalningsmöjligheter.

Kan man få ett bolån utan inkomst?

Nej, du kan inte få ett bolån om du saknar inkomst. Däremot behöver du inte alltid ha en fast anställning för att beviljas ett bolån, men någon form av inkomst krävs i princip alltid.

Kan man få ett billån utan inkomst?

Om du saknar inkomst kan det vara svårt att få ett billån eftersom återbetalningsförmågan ofta är lägre. Långivaren gör en bedömning av din kreditvärdighet och tar ett beslut utifrån det.

Hur mycket kan man låna utan inkomst?

Om du över huvud taget får ett lån utan inkomst är det din återbetalningsförmåga som avgör hur mycket du får låna. Du måste kunna visa att du har täckning för lånebeloppet du önskar. Har du en medsökande ökar din betalningsförmåga och således även chanserna att få låna ett högre belopp.