Vad är företagslån?

Ett företagslån är precis som namnet antyder ett lån som företag kan ansöka om, till exempel för att få företaget att växa på sikt eller för att lösa tillfälliga problem med intäkterna.

Ni kan ta företagslån för att

 • Få ordning på ekonomin efter en tillfällig svacka
 • Utveckla en ny tjänst eller produkt
 • Köpa ny nödvändig utrustning
 • Renovera era lokaler
 • Investera i en fastighet
 • Köpa en eller flera företagsbilar
 • Komma igång med ert nya företag

Men vi vill betona att det aldrig är en bra idé att ansöka om ett företagslån i syfte att lösa en akut situation. Ett företagslån ska hjälpa er att öka omsättningen och tillväxten på sikt. Har ni så stora ekonomiska problem att företaget riskerar att gå i konkurs bör ni i stället söka stöd hos en företagsrådgivare.

Oavsett vilket slags lån det handlar om är det viktigt att tänka på att man alltid måste kunna betala tillbaka lånet. Och finns inte de ekonomiska förutsättningarna för det kommer ett lån snarare förvärra en redan problematisk situation.

Kräver företagslån en säkerhet?

Faktum är att företagslån nästan alltid kräver en säkerhet, till exempel en fastighet, aktier, rättigheter (som ett varumärke eller patent) eller en företagsinteckning. Det ger helt enkelt långivaren en garanti för att lånet kommer betalas tillbaka. En säkerhet kan även vara att någon i företaget går i personlig borgen för lånet.

Det finns långivare som har företagslån utan krav på säkerhet, som exempelvis riktar sig mot nystartade företag. Men då krävs det i regel att någon i företaget går i personlig borgen, och det är ju som sagt också en form av säkerhet. 

Villkoren för att få ta ett företagslån

För att beviljas ett företagslån finns det flera krav ni måste uppfylla. Kraven kan skilja sig något mellan olika långivare, men här nedanför ser du vilka krav som återkommer hos de allra flesta.

För att få företagslån ska företaget

 • Vara registrerat i Sverige. Företaget måste vara ha sin bas i Sverige, ha ett svenskt bankkonto och ni som företagsägare måste även vara bosatta i Sverige.
 • Ha en stabil ekonomi. Långivaren vill säkerställa att ni kommer kunna betala tillbaka lånet och tittar därför exempelvis på er affärsplan, omsättning och bokslut. De tar även alltid en kreditupplysning för att kolla upp eventuella skulder eller betalningsanmärkningar.
 • Ha varit verksamt under en viss period. I regel finns det krav på att företaget måste ha varit verksamt i minst 6–12 månader för att få lån eftersom långivaren då har mer att gå på när de gör sin bedömning. Men det finns även företagslån som riktar sig särskilt till nystartade företag.
 • Drivas av pålitliga ägare. Långivaren säkerställer även att ni som företagsägare är pålitliga, kan visa upp god kreditvärdighet och har den kompetens som krävs för att få företaget att utvecklas.

Kan alla slags företag få lån?

I stort sett alla typer av företag kan ansöka om företagslån, men vilket slags lån som passar just ert företag bäst beror till exempel på hur stort företaget är och i vilken fas verksamheten befinner sig. Vissa företagslån passar bra för mindre företag som kanske behöver hjälp att komma igång, medan andra lån är bättre lämpade för stora företag som satsar på tillväxt på lång sikt.

Olika bolagsformer har också olika förutsättningar för att få ett företagslån beviljat. Företagsägarens personliga ansvar för företagets lån varierar nämligen mellan olika typer av bolag.

Företagsägarens ekonomiska ansvar för olika bolagsformer

 • Aktiebolag. Ett aktiebolag räknas som en egen juridisk person och därför kan inte betalningskrav riktas mot dig som privatperson, utan bara mot själva företaget. Detta ökar era chanser att beviljas företagslån. Går du i personlig borgen för företagslånet är det däremot du som blir ansvarig om ni inte kan betala tillbaka lånet.
 • Enskild firma. Här är det du själv som representerar företaget och därför har du också personligt ansvar för företagets ekonomi. Det innebär att långivaren tar en större risk att ha dig som kund. Kan företaget inte betala tillbaka lånet måste du som privatperson kunna stå för återbetalningen.
 • Handelsbolag. Företagsägare i ett handelsbolag har större personligt ansvar för företagets ekonomi än företagsägare i ett aktiebolag. Om företaget till exempel skulle gå i konkurs faller skulden på företagsägarna, även efter att bolaget stängts ner.
 • Kommanditbolag. Även i ett kommanditbolag har företagsägarna mer personligt ekonomiskt ansvar än i ett aktiebolag, men däremot skiljer sig ansvarsgraderna mellan ägarna. Minst en av ägarna kan till exempel ha begränsat ansvar för företagets skulder, medan en eller flera ägare har fullt ansvar för skulderna.

Är det lättare för större företag att få lån?

Det kan vara lättare att för större företag att få lån än mindre företag, men det innebär inte att det alltid är så. Om vi antar att ett större företag har funnits en längre tid finns det också mer för långivaren att utgå ifrån när de gör sin bedömning av kreditvärdigheten och återbetalningsmöjligheterna. Till exempel via årsredovisningar och bokslut. Större företag har därför i regel större chans att få större lån.

MIndre företag har kanske inte hunnit etablera sig på samma sätt som ett större och äldre företag, och har därför inte heller lika stor omsättning. Eftersom detta innebär en viss risk för långivaren kan det bli det svårare för mindre företag att få lån hos ”vanliga” långivare. Det vill säga långivare som inte riktar sig särskilt mot små eller medelstora företag.

Vad kostar ett företagslån?

Kostnaden för ett företagslån varierar beroende på vilken ränta ni får på lånet, och räntan sätter långivaren individuellt baserat på företagets ekonomiska förutsättningar. Det kan även tillkomma andra kostnader, till exempel uppläggningsavgifter och aviavgifter. När du jämför långivarnas räntor är det framför att den effektiva räntan du ska fokusera på. Den effektiva räntan visar nämligen den totala kostnaden för ett lån, inklusive uppläggnings- och aviavgifter, och ger därför den tydligaste bilden av vilka kostnader du kan vänta dig.

Så fungerar amortering på företagslån

När man tar ett företagslån måste man utöver att betala ränta i de flesta fall även amortera. Amorteringen är summan som blir över från totalsumman du betalar in minus räntekostnaden. Hur mycket du ska betala in varje månad eller kvartal (det kan variera) beror till viss del på låneperiodens längd.

Vissa företagslån är amorteringsfria medan andra har amorteringskrav, och vad som gäller just för ert företag bör framgå i låneavtalet. Om lånet har amorteringskrav kan det antingen handla om rak amortering eller amortering med annuitet.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste amorteringstypen för företagslån. Här amorterar man samma summa varje månad och så läggs räntan på. Eftersom räntekostnaden minskar något vid varje inbetalning blir också den totala månadskostnaden lägre varje månad. Om inte låneräntan stiger under avbetalningstiden det vill säga.

Tillsammans med långivaren bestämmer ni ett visst antal amorteringstillfällen och sedan delas den totala skulden på det.

Amortering med annuitet

Väljer ni amortering med annuitet betalar ni tillbaka på lånet med samma summa vid varje betalningstillfälle, men den summan täcker både ränta och amortering. Inledningsvis betalar ni alltså främst räntekostnader. Men ju närmare slutet på låneperioden ni kommer, desto mer amortering ska ni betala in. Det beror på att ni under hela perioden betalar in lite amortering, vilket får räntekostnaden att sjunka.

Visste du? Med bibehållen annuitet, även kallad falsk annuitet, betalar man in samma summa till långivaren vid varje betalningstillfälle oavsett om räntan går upp eller ner. Dock kan du inte veta helt säkert hur lång avbetalningsperioden blir eftersom den är beroende av räntenivån.

Fördelarna med annuitet är att man kan hålla utgifterna relativt låga i början av amorteringsperioden och att man alltid har koll på hur mycket man ska betala vid varje betalningstillfälle. Nackdelen är att räntekostnaderna blir högre än vid rak amortering, och man behöver även vara beredd på att höjda räntor kan leda till längre avbetalningsperiod än planerat.

Hur mycket kan företaget låna?

Hur stort företagslån ni kan ta beror främst på företagets omsättning, hur återbetalningsmöjligheterna ser ut och vilka förutsättningar som finns för att hålla verksamheten levande framöver.

Om det finns en säkerhet för lånet finns det vanligtvis inget maxbelopp att förhålla sig till. Då är det främst långivarens riskbedömning av företaget som avgör. Erbjuder långivare företagslån utan säkerhet ligger maxbeloppet i regel på 500 000 kronor.

Vilket företagslån ska jag välja?

När du ska välja företagslån finns det flera saker att ha i åtanke för att kunna göra ett så bra val som möjligt. När du jämför långivarnas erbjudanden bör du framför allt titta på faktorer som lånevillkor, räntor och andra avgifter samt återbetalningsupplägg. 

Tänk på! Företagets storlek och vad ni planerar att använda lånet till kan också avgöra vilka långivare ni ska vända er till i första hand. Olika långivare kan nämligen ha olika inriktning.

I vår tabell högst upp på sidan kan du välja lånebelopp och filtrera sökningen utifrån företagets förutsättningar och preferenser. Sedan ser du snabbt vilka långivare som kan erbjuda matchande företagslån.

Detta kan du se som ett första urval. För att få veta vilka räntor långivarna kan erbjuda just ditt företag måste du ansöka om företagslån via en låneförmedlare eller direkt på långivarnas respektive hemsidor. Om du vill skicka ansökningar till flera olika långivare för att kunna jämföra erbjudanden är det smidigast att använda en låneförmedlare.

Vilket företagslån är bäst?

Det går inte riktigt att säga vilket företagslån som är bäst generellt eftersom det beror på företagets förutsättningar, behov och önskemål. För att hitta det bästa företagslånet just för er måste ni helt enkelt jämföra både räntan och lånevillkoren hos de långivare som matchar företagets storlek och bolagsform.

Vilket företagslån är billigast?

Eftersom långivare i de allra flesta fall sätter räntan individuellt för varje företag kan vi tyvärr inte säga vilket företagslån som är billigast överlag. Vilken ränta ni får beror bland annat på långivarens bedömning av företagets kreditvärdighet och återbetalningsmöjligheter. De bedömer helt enkelt hur stor risk de löper genom att låna ut pengar till er.

Men genom att jämföra räntorna som olika långivare erbjuder ditt företag går det att se vilket alternativ som blir billigast just för er. Tänk även på att kolla upp om det tillkommer några andra kostnader utöver räntan.

Så ansöker du om företagslån

Du kan i regel ansöka om företagslån online direkt på långivarens hemsida. Hos samtliga långivare du ser i vår tabell högst upp på sidan kan du fylla i din ansökan digitalt. Du får bland annat fylla i uppgifter om både företaget och dig som företagsägare och sedan är det bara att skicka in och vänta på att din ansökan blir prövad.

Tips! Om ni ansöker om ett större lån kan det vara bra att ha vissa saker redo. Låneförmedlaren eller långivaren kan till exempel vilja se företagets resultatrapport och balansräkning för det senaste året samt säkerheten för lånet.

När långivaren gått igenom dina uppgifter och gjort en kreditupplysning återkommer de med besked till dig så snart som möjligt. Har du ansökt om lån via en låneförmedlare kan du få flera låneerbjudanden att gå igenom.

Vanliga frågor om företagslån

Hur kan Spartips.se hjälpa mig med företagslån?

Hos oss på Spartips.se kan du enkelt jämföra långivarnas erbjudanden på företagslån och få värdefulla tips om hur du hittar det bästa lånet just för ditt företag.

Vad krävs för att få ta ett företagslån?

Villkoren för att få företagslån kan variera något mellan olika långivare. Vanliga krav är dock att företaget måste vara baserat i Sverige, ha ett svenskt bankkonto, stabil ekonomi och varit verksamt i minst 6–12 månader. Företagsägarna måste i regel även vara bosatta i Sverige.

Kan man få företagslån utan omsättning?

Om ditt företag är nystartat och saknar omsättning kan du beviljas lån för att kunna starta upp verksamheten. Det är svårare, men det går. Däremot kan inte ett företag som funnits en längre tid, men ändå saknar inkomster och omsättning räkna med att få lån.

Vilka långivare har företagslån utan UC?

I tabellen högst upp kan du filtrera sökningen på ”Ansök utan UC” och ser då vilka långivare och låneförmedlare som erbjuder företagslån utan UC. Då sker kreditupplysningen i stället via exempelvis Creditsafe eller Bisnode.

Hur lång är återbetalningstiden på företagslån?

Återbetalningstiden på företagslån kan landa på allt från några månader upp till fem år beroende på lånesumman och företagets ekonomiska förutsättningar. Vissa långivare har fasta återbetalningstider, medan man hos andra kan välja hur lång tid man ska ha på sig att betala tillbaka lånet.